Logo Perełki

N.Z.O.Z. Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny PEREŁKA

Apartamenty w Rezydencji Spacerowej

Lokalizacja
Morski
Słoneczny
Bursztynowy

Polityka prywatności

Zgodnie z Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NZOZ ORS „ Perełka” ul. Portowa 17, 78-100 Kołobrzeg, NIP671-15-84-814
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: perelka@perelka.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji pobytów leczniczych oraz korzystania z dodatkowych usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń, w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami.
  2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
  3. Dane przetwarzane w celach marketingowych (przesyłania do Pana/pani informacji i komunikatów marketingowych, a w tym informacji o promocjach oraz ofertach specjalnych) będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody (art 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiot świadczący usługi informatyczne w zakresie oprogramowania służącego do zarządzania oraz portale za pośrednictwem których dokonał/a Pan/i rezerwacji.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi, po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń na tle realizowanej usługi oraz przez okres wynikający z przepisów podatkowych (5 lat). Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w opraciu o wyrażoną zgodę marketigową będą przetwarzane przez okres trwania tej zgody (do momentu jej wycofania). podanie danych osobowych w ramach zgody marketingowej jest dobrowolne.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest warunkiem zawarcia umowy.
 8. Informujemy, że obiekt jest monitorowany.